İki veya üç  cam kullanarak pencerelerde ısı transferini azaltmak için  birbirlerinden vakum veya gaz ile doldurulmuş boşluklarla ayrılarak tek bir cam sistemi olarak birleştirilmeleri neticesinde ortaya çıkan sisteme Isıcam denir. Isıcam üniteleri en az iki cam plakasının tek bir sistem oluşturacak şekilde monte edilmesiyle üretilir. Günümüzde...