Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

TOP 10 EXPORT SECTORS of TURKEY / TÜRKİYE’NİN İLK 10 İHRACAT SEKTÖRÜ ( PLASTİK SEKTÖRÜNÜN İHRACAT PAYI 2021 )

 

                                                                                         
                                                                                 Turkish export report of 2021 tops 10 sector / (2021 yılı Türkiye ihracat raporu ilk 10 sektör) (Source:tradingeconomics)
Turkish economy keeps  growing.Export numbers above show  us that vehicles,machinery,iron steel, electrical equipments ,precious materials,knitting (textile),plastics,mineral fuels  are in top export sectors which  attract foreign currency ,foreign  invesments and provide new jobs.

Turkey realized an export of 288.57 billion in 2021 and 4.4% of this export is the contribution of the Plastics industry.

Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor.Yukarıdaki ihracat rakamları bize gösteriyor ki taşıtlar, makineler, demir çelikler, elektrikli aletler, değerli malzemeler, örme (tekstil), plastikler, mineral yakıtlar, döviz, yabancı yatırım çeken ve yeni istihdam sağlayan en önemli ihracat sektörleri arasında.
  – Türkiye 2021 yılında 288,57 Milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi ve bu ihracatın %4,4 lük kısmı plastik sektörünün katkısıdır.
No Comments

Post A Comment

Need a Qute? Just Reach us!

Just Click to get your Quote by WhatsApp!